Rybářské revíry

471 043Lučina 2 A - MO Lučina

Mimopstruhový revír

248 ha

Revír tvoří:

údolní nádrž Žermanice v k. ú. Lučina 248 ha

Od tělesa hráze k betonovému mostu přes řeku Lučinu v k. ú. Lučina na konci vzdutí nádrže.

Biologický rybník v k. ú. Lučina k revíru nepatří. Zákaz lovu ryb v blízkosti hráze nádrže na obou březích – vyznačeno tabulemi.

Úsek pod kostelem v Domaslavicích až k mostu přes řeku Lučinu je chráněn pro přirozený výtěr ryb – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

U rekreačního střediska OVaK Ostrava v k. ú. Dolní Domaslavice je v době od 1. 5. do 30. 9. zákaz lovu ryb na zpevněné části pozemku v délce 30 m – vyznačeno tabulemi. Na revíru je povoleno vyvážení návnad a od 16. 6. vyvážení bójky k lovu dravých ryb.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

 

Lučina 2 - fotografie

mezi Soběšovicemi a Dolní Domaslavice
mezi Soběšovicemi a Dolní Domaslavice
mezi Soběšovicemi a Dolní Domaslavice
mezi Soběšovicemi a Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice

473 044Lučina 3 - MO Lučina

Pstruhový revír

13 km 13 ha

Přítok Ostravice, Odry. Od betonového mostu přes řeku Lučinu v k. ú. Lučina až k pramenům včetně všech přítoků a přivaděče vody do Žermanické přehrady od zaústění do přehrady až po splav č. 18 – vyznačeno tabulemi. Úsek Lučiny od soutoku s přivaděčem až k pramenům a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.